History

ประวัติ ” บริษัท “

           แต่พอหลังจากเข้าไปในห้องบรรยายแล้ว เรากลับมีความรู้สึกภาคภูมิใจและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ถูกเมตรา จากความเมตราของอาจารย์ที่ทำให้เราให้ได้มีโอกาสได้รับฟังถึงเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์และได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้า ตัวอย่างเช่น คู่รักหลายคู่ที่ทำงานจนจนลืมดูแลคนรัก เพียงเพราะคิดว่ากำลังสร้างอนาคตเพื่อให้คนรักภูมิใจ แต่ในขณะเดียวกันอีกคนไม่ได้ต้องการชีวิตทีสวยหรูแต่เขาต้องการเพียงแค่เวลาที่จะได้อยู่กับแฟน กินข้าวด้วยกัน